Happy Birthday to me!

เข้าสู่ปีที่ 16 แล้วครับ สำหรับการเกิดมาอยู่บนโลกใบนี้   เท่าที่เคยจำได้ วันเกิดตัวเองไม่เคยได้เขียนบล็อกซักที – -”   เข้าสู่ปีที่ 16 แล้วครัพร้อมด้วยการไปมอบตัวและรับเกรดอันแสนสนุก(หรอ? ร้อนชิบหายขนาดนั้นน่ะนะ? – -) ก็ถือว่าได้มาค่อนข้างดีครับ 3.27 จากเทอมที่แล้วที่ได้อยู่ที่ 3.18   วันเกิดตัวเอง ไม่ได้ทำอะไรมาก ตื่นมาทำบุญ เปิดเฟส แค่นั้นพอจบ ไม่ได้มีเลี้ยงนั่นนู่นนี่เหมือนชาวบ้านเขา เนื่องด้วยหลักๆ ผมไม่สบายในช่วงนี้ และเป็นคนไม่ชอบสังสรรค์อยู่แล้ว (ถ้าไม่นับว่าต้องไปเล่นดนตรีนะ ถ้าเล่นดนตรีในงานสังสรรค์ล่ะกระสันอยากไปยิ่งนัก ;p) จึงทำให้ไม่ได้ไปเลี้ยงใครอะไรที่ไหนหรอก (รอโตขึ้นเลี้ยงพ่อแม่ดีกว่า, ทำเป็นพูดดีไป – -)   แต่วันนี้จะมาพร่ำเพ้ออะไรมากไม่ได้ เพราะงานต้องส่งภายในพรุ่งนี้ ว่าแล้วก็ไปทำงานต่อดีกว่า 🙂   14-5-55 21:21 @ Linux Mint 7

ทำบุญวันเกิด

ทำบุญวันเกิด ความเป็นมา ประเพณีทำบุญวันเกิด ขึ้นนี้เนื่องจาก พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงทำเป็นตัวอย่างตั้งแต่ยังทรงผนวช ไม่ใช่ทำอย่างจีนหรือฝรั่ง ด้วยทรงพระราชดำริเห็นว่าการมีอายุยืนมาบรรจบรอบปีครั้งหนึ่งๆ ไม่ตายไปเสียก่อนเป็นลาภอันประเสริฐ ควรยินดี เมื่อรู้สึกยินดีก็ควรจะบำเพ็ญกุศล ที่เป็นประโยชน์แก่ตนและแก่ผู้อื่น ให้สมกับที่มีน้ำใจยินดี และไม่ประมาท เพราะไม่สามารถจะรู้ได้ว่าจะอยู่ไปบรรจบรอบปีเช่นนี้อีกหรือไม่ ถึงวันเกิดปีหนึ่งเป็นที่เตือนใจครั้งหนึ่ง ให้รู้สึกว่าอายุล่วงไปต่อความตายอีกก้าวหนึ่งชั้นหนึ่ง เมื่อรู้สึกเช่นนั้น จะได้บรรเทาความมัวเมาประมาทในชีวิตเสียได้ นี้เป็นพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นสาเหตุให้ มีการทำบุญวันเกิดขึ้นเรียกว่า เฉลิมพระชนมพรรษา